System Master Key

Zasada systemów Master Key – klucze

Bez względu na ilość zamków w obiekcie, każdy użytkownik używa TYLKO JEDNEGO KLUCZA.
Tym jednym kluczem otwiera TYLKO TE DRZWI do których przyznano mu dostęp.

Przykładowo tak może wyglądać rozpisanie kluczy funkcyjnych w systemie master key
na planie zamknięć:

$
Klucz Generalny

otwiera wszystko cokolwiek jest zamknięte na klucz. Klucza tego może używać Szef obiektu, ale często jest on przechowywany w bezpiecznym miejscu, takim aby był łatwo dostępny w razie potrzeby użycia go w sytuacji awaryjnej.

$
Klucz Techniczny

dla osób z uprawnieniami do obsługi urządzeń technicznych w obiekcie. Służby techniczne za pomocą tego klucza swobodnie poruszają się pomiędzy pomieszczeniami technicznymi lub różnego rodzaju instalacjami np. szafami energetycznymi na ternie zakładu.

$
Klucz Ochrony

dla służb sprawdzających czy wszystko co ma być zabezpieczone jest takie w rzeczywistości.

$
Klucz Gospodarczy

klucz w systemie master key dla personelu dbającego o czystość.

$
Klucze Grupowe

do wyodrębnionej grupy pomieszczeń. Klucza tego używa się do otwarcia wszystkiego co jest  w ramach określonego obszaru w zakładzie. W ramach tej grupy mogą funkcjonować klucze tylko do pojedynczych pomieszczeń w tym dziale.

$
Klucze indywidualne

dla użytkowników wyznaczonych pomieszczeń. Kluczem tym otworzą tyle drzwi i zamków ile umożliwi im Administrator obiektu.

Zalety Master Key

Usprawnienie gospodarki kluczami

W systemach każdy użytkownik posługuje się tylko jednym kluczem z unikatowym numerem, którym otworzy tylko przypisane mu drzwi. Umożliwia to regulowanie zakresu uprawnień i odpowiedzialności osobom, którym powierzono klucze. Ponieważ klucze podlegają ochronie przed niedozwolonym kopiowaniem to administrator ma pełną kontrolę nad ilością kluczy dla danego obiektu.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Klucz Generalny otwiera wszystkie drzwi co w przypadku nagłej potrzeby możemy dzięki niemu błyskawicznie dotrzeć do zagrożonego pomieszczenia (pożar, zalanie wodą, utrata przytomności osób).

Komfort użytkowania

Z faktu, że każdy użytkownik posiada tylko jeden klucz a otwiera dowolną ilość pomieszczeń wynika jedna z ważniejszych zalet systemów Master Key jakim jest komfort użytkowania. Ma to znaczenie zarówno w małych systemach np w domach jednorodzinnych: furtka, drzwi wejściowe (zwykle dwa zamki) garaż, wyjście do ogrodu itd.
Ale przede wszystkim w dużych obiektach np.: ochrona obiektu jednym kluczem kontroluje wszystkie pomieszczenia pod jej nadzorem.

Zasady dobrego systemu Master Key

$

Klucz master key musi być objęty ochroną. Jeżeli zostanie skopiowany przez osobę, która nie ma do tego uprawnień, utrzymanie hierarchii dostępu nie będzie możliwe.

$

Wykonawca systemu Master Key musi mieć wiedzę jak prawidłowo obliczyć zaprojektowaną hierarchię dostępu tak aby zoptymalizować zarządzanie dostępem dostosowanym do konkretnej instalacji, a jednocześnie stworzyć możliwość zmian i rozbudowy.   

$

Producent wkładek potrafi sprostać wysokim wymaganiom technicznym. W przeciwnym razie albo w ogóle nie będzie możliwe zbudowanie wkładki systemowej, albo w krótkim czasie elementy z których została zbudowana przestaną funkcjonować.

W firmie Patron spełniamy wszystkie te warunki. 

Jako kryterium ochrony klucza przyjęliśmy zasadę, że stosujemy tylko produkty z aktualną ochroną patentową.  

Obliczanie czyli dostosowanie możliwych permutacji do hierarchii w Planie Zamknięć jest sztuką. Na początku uczyliśmy się u najlepszych. Z zbiegiem ponad 25 letniej praktyki nabyliśmy doświadczenia, które pomaga uniknąć błędów skutkujących tym, że system nie może być dostosowywany do zmieniających się potrzeb czy rozwoju.

Tworzymy systemy tylko na produktach najlepszych producentów, których markę potwierdza ugruntowana pozycja na rynku oraz wysoki poziom technologiczny potwierdzony setkami patentów opracowanych na przestrzeni ponad stuletniego rozwoju.

Przez ponad 25 lat zaprojektowaliśmy i zamontowaliśmy około 2000 systemów, od małych domów jednorodzinnych, po rozległe obiekty sieciowe.

Oferta Patron – jak działamy

PROJEKTUJEMY,  PRODUKUJEMY,  MONTUJEMY, SERWISUJEMY.

NIE JESTEŚMY POŚREDNIKIEM czyli ogniwem pomiędzy producentem systemu a zleceniodawcą, ale bezpośrednim wykonawcą. Ma to wpływ nie tylko na niższą cenę, ale również na zakres odpowiedzialności za wykonaną pracę.

Pomimo, że mamy wieloletnie doświadczenie to NIE DZIAŁAMY RUTYNOWO – do każdego zadania podchodzimy indywidualnie a doświadczenie ułatwia nam pracę.

Jesteśmy na każdym etapie:

Zaczynamy od przeprowadzenia inwentaryzacji w obiekcie. Na tym etapie rozpoznajemy potrzeby i staramy się zrozumieć specyfikę danego miejsca, aby dobrać najlepsze rozwiązanie.

Uczestniczmy w tworzeniu Planu zamknięć czyli w hierarchii dostępu. Jest to ważny moment ponieważ popełnione tutaj błędy wpływają niekorzystnie na żywotność systemu – jego zmiany i rozwój.

Cały proces produkcyjny wykonywany jest w naszym zakładzie. Jest to możliwe ponieważ z jednej strony posiadamy licencję twórcy marki, a z drugiej strony jesteśmy wyposażeni w specjalistyczne urządzenia i narzędzia. Nasz park maszynowy rozszerzany jest wraz z postępem technologicznym w tej dziedzinie. To że wszystkie procesy produkcyjne wykonywane są w naszym zakładzie powoduje że wszelkie zamiany i uzupełnienia wykonywane są na miejscu. REAGUJEMY BEZZWŁOCZNIE. 

 Instalujemy wykonany system w miejscu przeznaczenia. Nie ma znaczenie czy jest to w okolicy naszej siedziby, czy na drugim końcu Polski.  

 Każda zainstalowana przez nas wkładka czy urządzenie techniki drzwiowej jest pod stałą opieką serwisową. Wraz ze zmianą organizacyjną w firmie, mogą zmieniać się zasady funkcjonowania. Naszym zadaniem jest bezzwłoczne dostosowanie systemu do zmieniających się potrzeb.

Jakie stosujemy technologie

 

Klucz konwencjonalny, nacinany pionowo, jednostronny

Klucz nacinany poziomo, dwustronny

Klucz mechatroniczny – połączenie tradycyjnego klucza z elektroniką

Dostarczamy wraz z systemem Master Key

N
Program do zarządzania kluczami

elektroniczny portier.

N
Mechaniczne lub elektroniczne depozytory kluczy
N
Elektroniczną kontrolę systemu
N
Elementy techniki drzwiowej

samozamykacze, okucia antypaniczne, klamki, szyldy, akcesoria.

Prezentacja zastosowań systemów Master Key

 

Dla osób, które pierwszy raz spotykają się z pojęciem system klucza Master Key lub chcą dowiedzieć się więcej na temat, czym jest system Master Key i jak to działa, zapraszamy do osobistego kontaktu z naszą firmą. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszej siedzibie we Wrocławiu na ul. Tadeusza Kościuszki 117/1u i chętnie podzielimy się naszą wiedzą na temat tego, co to znaczy Master Key i dlaczego warto go stosować.

 

Jednym z ważniejszych argumentów przemawiających za tym, żeby zastosować system Master Key są opinie naszych klientów, którzy już stosują to rozwiązanie. Potwierdzają oni wszystkie walory i często pada stwierdzenie, że nie wyobrażają sobie powrotu do starego rozwiązanie z dziesiątkami kluczy.

 

Te zalety to przede wszystkim bezpieczeństwo, usprawnienie organizacji i komfort użytkowania, ale również obniżenie kosztów, które dobrze widać na takim przykładzie jednej z naszych realizacji: Firma przeniosła się do nowego budynku, w którym było 12 zamykanych na klucz drzwi i 46 użytkowników. Początkowo zlecono nam dorobienie ok. 250 kluczy. Po przeanalizowaniu różnych rozwiązań zdecydowano się na system Master Key z 30 kluczami. Oszczędności były to znaczące.

 

Zwykle zatem na początku naszej prezentacji, pada pytanie: jaka jest cena Master Key. Ponieważ każdy system Master Key jest wyrobem unikatowym i dostosowanym do konkretnych potrzeb to cena systemu Master Key również będzie ściśle związana z konkretną instalacją. Nie mniej dajemy możliwość wyboru rozwiązań np. jaki zastosować klucz Master Key – tradycyjnie nacinany, czy bez ostrych krawędzi – klucz nawiercany, lub w których miejscach rezygnujemy ze specjalnych zabezpieczeń np. toalety, dla obniżenia kosztów. Zawsze jednak zamek Master Key będzie dobrany do konkretnych potrzeb. Wstępną cenę można uzyskać, wypełniając formularz na stronie naszego sklepu po wyborze preferowanych rozwiązań typu master key.

Sprawdź produkty

Wycena systemu Master Key

Wysyłając do nas podstawowe informacje:

7
ilość wkładek
7
ilość kluczy
7
typ obiektu (dom jednorodzinny, budynek wielorodzinny, obiekt usługowy lub produkcyjny)
7
otrzymacie Państwo wycenę systemu

Można samodzielnie zaprojektować, zamówić i zamontować system

Nawet dla dużego  i skomplikowanego  systemu można samemu zaprojektować Plan Zamknięć, przesłać do nas, a potem otrzymane wkładki zamontować. Jest to bardzo proste, należy tylko skonfigurować tabelę dostępu, której prosty przykład jest poniżej. Oczywiście pomagamy na każdym etapie wykonania.