Rozwiązania dla hoteli

i wynajmu

W hotelach lub lokalach na wynajem, dostęp z zasady przyznawany jest na czas określony. Jednocześnie personel obiektu nie może mieć takiego ograniczenia. Powinien mieć możliwość swobodnego wejścia do pokoi gościnnych i pomieszczeń zaplecza. Z jednej strony bezpieczeństwo gości i ich mienia, również ochrona mienia gospodarzy, a z drugiej strony funkcjonalność łatwego i szybkiego przyznawania dostępu. To wszystko stawia określone wymagania sprawnej organizacji i doboru odpowiednich zamków.

Stosujemy rozwiązania mające zastosowanie w:

$

tradycyjnych hotelach z recepcją

$

hotelach bez recepcji lub z recepcją dostępną na miejscu w ograniczonym czasie

$

wynajmowaniu pokoi lub apartamentów w długim okresie czasowym

$

wynajmowaniu krótko terminowym

Rozwiązania

Zamki hotelowe

Zastosowanie w tradycyjnych hotelach. Dostarczamy wraz z oprogramowaniem i pełną infrastrukturą.

Zamki zarządzane zdalnie

Zastosowanie np w krótko terminowym wynajmie. Otwarcie drzwi następuje poprzez użycie cyfrowego kodu, który generowany jest przez właściciela z darmowej aplikacji. Kodem tym posługuje się gość w okresie wynajmu, a następnie dostęp samoczynnie się dezaktywuje.

Rozwiązanie Kaba EVOLO

Zdalne lub z poziomu recepcji przyznawanie uprawnień dostępu z wykorzystaniem okuć i urządzeń peryferyjnych elektronicznej kontroli dostępu dormakaba EVOLO. Zarządzanie drzwiami pokoi hotelowych, wejściem do budynku, garażu, parkingu. Z użyciem kart zbliżeniowych lub bezpośrednie otwarcie. śledzenie zdarzeń w czasie rzeczywistym lub z odczytu.

Mechaniczne systemy Master Key dla hotelu

Rozwiązanie, które przydatne jest w każdym typie obiektu gościnnego. Może być uzupełnieniem elektronicznych zamków hotelowych lub wyłącznym sposobem kontroli dostępu. Wykorzystuje się wszystkie zalety Master Key a w szczególności ochronę kluczy przed nieuprawnionym kopiowaniem.

Gość po okresie wynajmu nie wróci do lokalu z kopią klucza. Właściciel lokali rozproszonych w wielu lokalizacjach za pomocą jednego klucza wejdzie do każdego z nich, a lokatorzy tylko np. do drzwi wejściowych w budynku i do pokoju, który wynajmują. System można rozbudowywać o nowe lokalizacje i lokale.

Mechaniczny sysem Master Key dla lokali mieszkalnych na wynajem

Właściciel lokali posiadając tylko jeden klucz otwiera wszystkie mieszkania i pokoje w tych mieszkaniach, Wynajmujący przy pomocy też tylko jednego klucza otworzy np. drzwi do mieszkania i pokój, który wynajmuje.

Jeżeli Właściciel przeznacza dodatkowe mieszkania na wynajem, to wciąż posługuje się tym samym kluczem.

Ponieważ klucze są chronione przed niedozwolonym kopiowaniem, to mamy kontrolę nad ich ilością i kto jest ich posiadaczem.

Mechaniczny system Master Key można łączyć z zamkami elektronicznymi, które mogą być zmieniane w zależności od potrzeb.

 

Przydatne produkty

Przechowywanie kluczy i drobnych przedmiotów

Urządzenia do przechowywania i przekazywania kluczy i drobnych przedmiotów. Dostęp do zawartości szafki po ustawieniu kodu, który może być bardzo łatwo zmieniony.

Zamki samoryglujące i z bezpieczną zapadką

Zamki z automatycznym wysuwem zasuwki po zamknięci drzwi. Rozwiązanie dla roztargnionych gości zapominających przekręcić klucz w zamku. Stosowny też przy okuciach elektronicznych typu szyldy z luźną klamką.

Zamki antypaniczne i p poż

Bezpieczne opuszczenie zagrożonej strefy drogą ewakuacyjną.

Blokady parkingowe

Samozamykacze i okucia drzwiowe

Dorabianie kluczy